Praktijk voor Osteopathie Herentals

Enkel behandelingen door een erkend osteopaat worden terugbetaald door de ziekenfondsen. De osteopaat moet hiervoor aangesloten zijn bij een erkende beroepsvereniging. Vandaar de afkorting MROB achter de naam van de osteopaat (d.w.z. lid van het Register voor de Osteopaten België). 

D.O. staat voor Diplomated Osteopath.

De meeste mutualiteiten voorzien een terugbetaling van 10 euro met een maximum van 5 behandelingen per kalenderjaar. Voor exacte informatie neemt u best contact op met uw mutualiteit.